PT. ADHI SAKTI MAKMUR BATAM

Block C no 19 Ruko Grand Niaga Mas, Batam Center 29433,
Batam – Indonesia
Phone : +62 778 4162288
Whatsapp : +62 8984081 050

Email : adhisakti.pt@gmail.com / rambatam@gmail.com